22
Říj

  Pokud budou zákonní zástupci v době distanční výuky čerpat OČR na žáky mladší 10 let, kteří plní distanční výuku,  Číst více

13
Říj

1.stupeň 14.10. – 16.10. TU 1.- 5.ročníku 13.10. předají písemné zadání žákům, zákonní zástupci obdrží informace na mejl. 19.10. – 23.10. 16.10. TU informují žáky a zákonné zástupce mejlem o zadání úkolů na dané období. Na výuku se vztahují pravidla ze školního řádu Dodatek č.2 platný od 5.10.   2.stupeň 14.10. – 16.10. Žáci 6. – 7. ročníku obdrží písemné zadání úkolů 13.10., zákonní zástupci budou informování mejlem, žáci 8.- 9.ročníku pracují podle úkolů zadaných písemně ve škole 9.10. 19. 10. – 23. 10. Žáci plní úkoly prostřednictvím Google Classroom. Zveřejnění úkolů proběhne... 

9
Říj

  6. – 7. r. 12. – 16. 10. – výuka ve škole 19. – 23. 10. – povinná distanční výuka 16. 10. – žáci obdrží zadání úkolů k distanční výuce 26. – 27. 10. – dny volna   8. – 9. r. 12. – 16. 10. – povinná distanční výuka, žáci obdrželi úkoly 19. – 23. 10. – výuka ve škole 26. – 27. 10. – dny volna   Školní stravování – v době distanční výuky. Pokud žákům není nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole, mohou si v době od 11:00 do 11:30 vyzvednout oběd ve školní jídelně do jídlonosičů. Oběd musí být objednaný u vedoucí školní... 

23
Zář

    Vážení rodiče, v pátek 25. 9. 2020 nebude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno, výuka bude probíhat dle rozvrhů.  Číst více

9
Zář

Sdělení MŠMT k nošení roušek ve školách: od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách.  Číst více

17
Čer

Informace pro rodiče žáků ZŠ  Číst více

3
Čer

  Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala vlivem uzavření škol od 11.3.2020  bude školní družina do 30.06.2020 uzavřena a kroužky se neuskuteční.  Číst více

7
Pro

V pondělí 2.12. 2019  pořádal Obecní úřad Merklín rozsvícení vánočního stromku. Žáci naší školy pod záštitou Spolku rodičů uskutečnili již tradičně při té příležitosti vánoční jarmark vlastních výrobků. Celkem se vybralo 8 384,- Kč, náklady na zakoupení materiálu a potřeb k výrobě byly 2194,- Kč. Zbývající část  ve výši 6190,- Kč bude použita v rámci projektu Adopce na dálku, kde přispíváme již několik let na podporu studia indických dětí. Děkujeme všem, kteří si vánoční výrobky zakoupili a tím podpořili tento projekt.  Číst více

27
Kvě

Seznam pomůcek a sešitů pro žáky 1. a 2. stupně: Seznam pomůcek  do  1.ročníku Seznam pomůcek  do  2.ročníku Seznam pomůcek  do  3.ročníku Seznam pomůcek  do  4.ročníku Seznam pomůcek  do  5.ročníku Seznam sešitů pro žáky 6. – 9. ročníku  Číst více

31
Bře

Zájemci o včelařský kroužek naleznou informace zde.  Číst více