20
Lis

Aktuální 78. číslo Zpravodaje pro rodiče naleznete v sekci Zpravodaj pro rodiče – Aktuální číslo.  Číst více

9
Říj

Proběhla aktualizace plánovaných školních akcí pro žáky a jejich rodiče.  Číst více

17
Srp

Seznam pomůcek a sešitů pro žáky 1. a 2. stupně: Seznam pomůcek  do  1.ročníku Seznam pomůcek  do  2.ročníku Seznam pomůcek  do  3.ročníku Seznam pomůcek  do  4.ročníku Seznam pomůcek  do  5.ročníku Seznam sešitů pro žáky 6. – 9. ročníku  Číst více

1
Dub

Provozní řád víceúčelového hřiště je k dispozici v PDF formátu.  Číst více

1
Dub

Dne 20.12. 2016 proběhlo vyhodnocení školních kol celostátní soutěže ve finanční gramotnosti žáků 1. a 2. stupně. Ze ZŠ Merklín se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy za 1. stupeň a žáci všech tříd 2. stupně. Na prvních místech v nižší kategorii se umístili žáci 5. ročníku –  Matyáš Jindřich, Kristina Vokounová a Patrik Štaubert. Ve vyšší kategorii  to byl Matěj Fornouz z 8. ročníku dále Vojtěch Naar a Václav Jindřich z 9. ročníku Výše jmenovaní změří své síly s žáky jiných škol v okresním kole soutěže.  Číst více

20
Bře

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016 – 2017 provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni  pátých a devátých ročníků. Pro výběrové zjišťování byl vybrán 9. ročník v předmětech český jazyk, anglický jazyk, fyzika. Zjišťování znalostí a dovedností se uskuteční 16. května. Testování je prováděno ČŠI na školách v České republice. Naše škola byla  zařazena do celostátního testování ve školním roce 2011- 2012 a 2012-2013. Následně bylo testování přerušeno.  Číst více

19
Bře

Naše škola podala v březnu tyto  dotační projekty:   Podpora škol formou zjednodušeného vykazování Šablony ZŠ vyhlášeno MŠMT ČR. V následujících dvou školních letech bychom mohli realizovat doučování žáků v hlavních předmětech, čtenářské dílny zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností žáků , deskové hry zaměřené na rozvíjení logického myšlení žáků a tandemovou práci pedagogických pracovníků ve vyučování.   Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 vyhlášený dotační program Plzeňským krajem V areálu ZŠ Merklín se nachází moderní víceúčelové sportoviště se sportovním polypropylenovým povrchem BERGO.... 

8
Bře

V únoru letošního školního roku se žáci  4. – 9.r. naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže Pangea. Soutěž vznikla v roce 2007 v sousedním Německu. Česká republika se do projektu poprvé zapojila ve školním roce 2013/2014. Hlavním cílem soutěže je podpořit motivaci žáků vůči matematice  a zažití úspěchu při řešení různých matematických úkolů. Soutěž je organizovaná ve dvou kolech –  školní kolo /45 minut, 15 úloh/a finálové kolo /60 minut, 25 úloh/. Úlohy jsou nejen různorodé, ale také odstupňované podle náročnosti od nejjednodušších po složitější. Otázky školního kola jsou sestavované tak,... 

8
Kvě

Ukliďme svět, ukliďme Česko: Šťastný úklid & Soutěž pro školy. Do této celostátní akce se zapojila naše škola v rámci tradičního Dne Země. V pátek 22.4.2016 jsme vyrazili na úklid Merklína.  Číst více

7
Lis

V březnu 2015 jsme zpracovali projekt do vyhlášeného dotačního programu MŠMT ,,Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Náš projekt jsme podali pod názvem ,,Ve škole bezpečněji“ a jeho cílem bylo dokonalejší zabezpečení vstupu do budov školy pomocí audiovizuální technicky. V podání projektu jsme byli úspěšní a na jeho realizaci jsme obdrželi od MŠMT dotaci ve  výši 128 947, – Kč na neinvestiční výdaje. Náš vlastní vklad činil 25 918,60 Kč, jednalo se o finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem s jeho souhlasem a administrativní práce spojené s plněním projektu. Projekt jsme uskutečnili v období  červenec...