8
Dub

Aktuální 79. číslo Zpravodaje pro rodiče naleznete v sekci Zpravodaj pro rodiče – Aktuální číslo.  Číst více

25
Úno

Základní škola Merklín, okres Plzeň – jih, zve zákonné zástupce  a jejich děti na zápis do prvního ročníku, konaného  ve středu 11.dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. v budově prvního stupně Kostelní 11.  Číst více

25
Úno

Proběhla aktualizace plánovaných školních akcí pro žáky a jejich rodiče.  Číst více

16
Pro

V pondělí 4.12. 2017  pořádal Obecní úřad Merklín rozsvícení vánočního stromku. Žáci naší školy pod záštitou Spolku rodičů uskutečnili již tradičně při té příležitosti vánoční jarmark vlastních výrobků. Celkem se vybralo 5 831,- Kč, náklady na zakoupení materiálu a potřeb k výrobě byly 785,- Kč. Zbývající část  ve výši 5 046,- Kč bude použita v rámci projektu Adopce na dálku, kde přispíváme již několik let na podporu studia indických dětí. Děkujeme všem, kteří si vánoční výrobky zakoupili a tím podpořili tento projekt.  Číst více

11
Pro

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Více informací v PDF dokumentu.  Číst více

17
Srp

Seznam pomůcek a sešitů pro žáky 1. a 2. stupně: Seznam pomůcek  do  1.ročníku Seznam pomůcek  do  2.ročníku Seznam pomůcek  do  3.ročníku Seznam pomůcek  do  4.ročníku Seznam pomůcek  do  5.ročníku Seznam sešitů pro žáky 6. – 9. ročníku  Číst více

1
Dub

Provozní řád víceúčelového hřiště je k dispozici v PDF formátu.  Číst více

1
Dub

Dne 20.12. 2016 proběhlo vyhodnocení školních kol celostátní soutěže ve finanční gramotnosti žáků 1. a 2. stupně. Ze ZŠ Merklín se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy za 1. stupeň a žáci všech tříd 2. stupně. Na prvních místech v nižší kategorii se umístili žáci 5. ročníku –  Matyáš Jindřich, Kristina Vokounová a Patrik Štaubert. Ve vyšší kategorii  to byl Matěj Fornouz z 8. ročníku dále Vojtěch Naar a Václav Jindřich z 9. ročníku Výše jmenovaní změří své síly s žáky jiných škol v okresním kole soutěže.  Číst více

20
Bře

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016 – 2017 provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni  pátých a devátých ročníků. Pro výběrové zjišťování byl vybrán 9. ročník v předmětech český jazyk, anglický jazyk, fyzika. Zjišťování znalostí a dovedností se uskuteční 16. května. Testování je prováděno ČŠI na školách v České republice. Naše škola byla  zařazena do celostátního testování ve školním roce 2011- 2012 a 2012-2013. Následně bylo testování přerušeno.  Číst více

7
Lis

V březnu 2015 jsme zpracovali projekt do vyhlášeného dotačního programu MŠMT ,,Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Náš projekt jsme podali pod názvem ,,Ve škole bezpečněji“ a jeho cílem bylo dokonalejší zabezpečení vstupu do budov školy pomocí audiovizuální technicky. V podání projektu jsme byli úspěšní a na jeho realizaci jsme obdrželi od MŠMT dotaci ve  výši 128 947, – Kč na neinvestiční výdaje. Náš vlastní vklad činil 25 918,60 Kč, jednalo se o finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem s jeho souhlasem a administrativní práce spojené s plněním projektu. Projekt jsme uskutečnili v období  červenec...