26
Úno

Stanovy spolku rodičů ZŠ Merklín

Zástupce zákonných zástupců: Iveta Vacíková

Zástupce zřizovatele: Ing. Jana Nováková

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jaroslava Baxová

 

Výsledky voleb do školské rady – zástupci nezletilých žáků

Počet oprávněných voličů : 186

výsledky hlasování:

- vydáno                                 141  hlasovacích lístků

- odevzdáno                           129  hlasovacích  lístků

- z toho neplatných                     4  hlasovací lístky

- neodevzdáno                          12  hlasovacích lístků

- p.Iveta  Vacíková                 125  hlasů          88,65  %

Paní Iveta Vacíková bude po dobu tří let pracovat ve školské radě jako zástupce rodičů nezletilých žáků.

Hlasování proběhlo v souladu s volebním řádem  18.11. 2014.