29
Led

Základní škola Merklín, okres Plzeň – jih, zve zákonné zástupce  a jejich děti na zápis do prvního ročníku, konaného  v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově prvního stupně Kostelní 11.

Srdečně se těšíme na budoucí prvňáčky.

 

Zápisu podléhají děti narozené v období od 1.9.2012 do 31.8.2013, popř.do  30.6.2014.

Zákonní zástupci dětí budou potřebovat  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, rodný list svého dítěte a popř. vyplněnou závaznou přihlášku pro přijetí do školní družiny. Tiskopisy obdržíte od paní učitelky v mateřské škole v průběhu února, v ZŠ nebo v sekci Tiskopisy na webových stránkých školy.

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (zpracované podle pokynu  MŠMT).