26
Úno

Pedagogičtí pracovníci 2017/2018

PaedDr. Jaroslava Pěsničáková ředitelka školy
Mgr. Jaroslava Baxová zás. ředitelky, vých. poradkyně
Mgr. Lukáš Hulec učitel
Mgr. Ondřej  Malý učitel
Mgr. Lenka Beštová třídní učitelka – 1. ročník
Mgr. Jitka Králová třídní učitelka – 2. ročník
Mgr. Hana Šedivcová třídní učitelka – 3. ročník
Mgr. Romana Tykalová třídní učitelka – 4. A
Jaroslava Poslední třídní učitelka – 4. B
Helena Hájková třídní učitelka – 5. ročník
Mgr. Pavel Zábran třídní učitel – 6. ročník
Mgr. Helena Sýkorová třídní učitelka – 7. ročník
Mgr. Lucie Puchtová třídní učitelka – 8. ročník
Mgr. Alena Vozárová třídní učitelka – 9. ročník
Iveta Feglerová vychovatelka ŠD – 1. oddělení
Jiřina Vogeltanzová vychovatelka ŠD – 2. oddělení

Správní zaměstnanci

Ing. Alena Jindřichová ekonomka
Dana Beranová školnice
Vlasta Stulíková školnice
Vlasta Čepická uklízečka
Karel Vacík údržbář

Školní jídelna

Hana Baxová
vedoucí ŠJ
Jana Lucáková kuchařka
Helena Sedláčková kuchařka
Michaela Šedinová kuchařka