18
Říj

Rozšiřování znalostí angličtiny ve školním roce 2017/2018

Nadále platí, že jednou z priorit na naší škole je výuka jazyků. Využíváme poslední, tj. 4. vydání PS, online practice (procvičování k danému dílu učebnice Project), využíváme anglické časopisy FUN, R&R a GATE, které si žáci mohou prostřednictvím školy objednat za zvýhodněnou cenu, s nimiž také pracujeme v hodinách, a také rozšiřujeme cizojazyčnou knihovničku ve škole, kde si žáci půjčují knihy podle stejného řádu jako je v žákovské knihovně (vše viz info z loňského roku). V nabídce kroužků je také konverzace a hry v Aj.

Dále nabízíme užitečné odkazy k procvičování online pro žáky již od 1.ročníku, vytvořené Oxford University Press, jejichž učebnice využíváme. Výhodou tohoto procvičování jsou především poslechy, které si mohou žáci připomenout, nebo v případě nemoci, procvičovat z domova. Dětem prosím připomeňte pravidlo: z minulých ročníků mohou procvičovat cokoli, ale ze současného ročníku vždy jen probrané učivo. Děkujeme za vaši pomoc.

1.-2.tř Happy House: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

3.-4.tř Happy Street: https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=global&selLanguage=en

5.-9.tř: Project: https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk

 • Program  E  – Twinning

1.stupeň:

2.ročník – název: „Small Friends – Big Friendship“, věk 7-8 let. Partnerská škola: École élémentaire AUDREY HEPBURN, Lyon, Francie.

3. ročník – název: „Puzzles of our countries“. Partnerská škola:  Cherkasy First City Gymnasia, Cherkasy Ukrajina.

5. ročník – název: „Pieces of Europe 2017“. Partnerské školy:

ICS di Soave, Soave (VR) Itálie; Şcoala Gimnazială „Spiru Haret“, Bacău Rumunsko; CEP ZUHAIZTI LHI, Donostia-San Sebastián Španělsko; Szkoła Podstawowa nr 63 w Poznaniu im. Ksawerego Zakrzewskiego, Poznań Polsko; ÖZEL EĞİTİMDE RASYONEL AÇILIM ÇAMLICA ORTAOKULU, ÜSKÜDAR Turecko.

Žáci spolupracují vždy se svými vrstevníky v zemích EU, kteří jsou registrovaní v prostředí eTwinning, určené pro spolupráci škol všech stupňů. Cílem je především využití angličtiny jako komunikačního prostředku, uplatnění znalostí, procvičování konverzačních frází a praktické užití jazyka. Zároveň je práce v projektech motivací pro další studium angličtiny.

Žáci pracují na velice jednoduchých tématech každodenního života v návaznosti na jejich aktuálně probírané učivo v jednotlivých ročnících. Aktivně se podílí na tvoření úkolů, zapojují své vlastní nápady. Současně se seznamují se životem svých vrstevníků v dalších evropských zemích, porovnávají své školní předměty, denní režim i trávení volného času. Poznávají přírodu, historii, zajímavá místa, tradice, pověsti, jídlo atd. a to vše velice zajímavou formou. Hrají hry, vymýšlí úkoly jeden pro druhého, natáčí písně a krátká videa, využíváme i službu Skype. Své práce a dopisy od svých kamarádů si vystavujeme ve třídě či na chodbách školy a následně si je žáci zakládají do svých portfolií, jako součást jejich úspěšné školní práce.

2.stupeň:

7. ročník – název: „It´s raining cats and dogs“  – téma: Počasí. Partnerské školy:

Tabivere Põhikool, Tabivere vald Estonsko; Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu, Inowrocław Polsko; Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica Chorvatsko.

Pro žáky na 2. stupni je projekt zaměřen již více tematicky. Jednotliví účastníci projektu také představují sebe, své školy i země, ale zároveň se zaměřují na určité téma, v tomto případě se tématem „Počasí“. Vytváří si vlastní obrázkový slovník, který doplní výrazy ve všech zúčastněných jazycích. Pravidelně vedou záznamy o počasí (stejné dny i hodiny), které následně porovnávají. Využívají tak mezipředmětové vztahy – s daty pracují v matematice, informatice, výtvarné výchově a samozřejmě -  v  angličtině. Své záznamy doplňují i fotodokumentací a na závěr vytvoří i video s předpovědí počasí -   jako pozvánku na dovolenou do své země. Opět uplatňují již získané znalosti, ale učí se vyhledávat nová spojení, fráze, pracovat s různými zdroji a přehledně zaznamenat. Své práce ukládají  do „ Twinspace“, do svého projektu, kde se zobrazují naše partnerské školy. Průběžné výsledky mají vystavené ve třídě a v závěru projektu, na konci školního roku, si je také založí do svých portfolií ve třídě, které jim zůstanou na památku.

Více informací získáte také na následujícím odkazu: https://www.etwinning.cz/o-nas/

Rozšiřování znalostí angličtiny ve školním roce 2016/2017

Zaměření na výuku cizích jazyků je jedním z priorit na naší škole, a tak se snažíme žákům nabídnout co nejvíce možností, jak se neustále zdokonalovat. Především jsme do běžné výuky zahrnuli pracovní sešity (dále jen PS) v nejnovějším, tj. 4.vydání z řady „PROJECT“, nakladatelství Oxford. Součástí těchto PS je nejen oddíl se slovní zásobou a přehledně uspořádanou gramatikou, ale také CD s poslechy. CD žáci využívají především formou domácích úkolů a mají tedy možnost věnovat poslechu tolik času, kolik individuálně potřebují; úkoly následně rozebíráme ve škole. Další výhodou těchto PS je tzv. „Online practice“, což je soubor různých úkolů cílený na danou lekci, téma a gramatiku. Vyučující Aj zaregistruje žákům třídu a společně se s nimi přihlásí uživatelským jménem a heslem. Žáci mají přihlašovací údaje u sebe a mohou si podle svého času procvičovat danou lekci z domova (zahrnuje opět variaci úkolů včetně poslechů). Vyučující si kontroluje plnění úkolů. V současné době mají žáci přístupné všechny úkoly z loňského roku (čas platnosti se zobrazí po přihlášení). Programy využíváme i jako součást výuky společně s dalšími výukovými programy v počítačové učebně.

 • Cizojazyčná knihovna
  Žáci mají také možnost využít naši školní knihovničku, jejíž výpůjční řád je stejný jako v žákovské knihovně pro český jazyk. Mohou si vybírat především z anglických titulů různých úrovní, ale i z němčiny. I cizojazyčnou knihovničku každým rokem rozšiřujeme.
 • Anglické časopisy
  V letošním roce si žáci objednávali ze stejných titulů jako v loňském roce:časopis „FUN“ – je složených z variací křížovek, je vždy tematicky zaměřen a jeho součástí jsou také obrázkové slovníky, které jsou názornou pomůckou pro luštění.Časopis“ RaR“ je přechodem mezi 1. a 2. stupněm, žáci v něm aktivně pracují a vyplňují úkoly, texty ale nejsou příliš složité, a také nabízí vždy malý slovníček užitečných výrazů k textům.¨

  Pro vyšší ročníky je pak určen časopis „GATE“, obsahuje více textu (opět se slovníčky), méně doplňovaček. Nabízí ale zajímavé zpracování formou komixů, kreslené vtipy apod., které zaujmou svoji formou. Zároveň obsah je cílen na danou věkovou skupinu – rozhovory s hvězdami, svět fimu a hudby, sport, koníčky apod.
  Oba časopisy pak nabízí mnoho zajímavostí z reálií a poslechy, které využíváme ve škole, mají žáci možnost si pustit také na internetu.

 • Zahraniční spolupráceNaše škola je již několik let zapojena do projektů e-Twinning, založené na zahraniční spolupráci škol v Evropě. Je to výborná příležitost pro žáky uplatnit své dosavadní znalosti a zdokonalovat se, vidět praktické využití angličtiny, která je komunikačním jazykem. Žáci zároveň poznávají život svých vrstevníků v Evropě, jejich denní režim, školní život i koníčky, odlišnosti v jídelníčku apod. Porovnávají také svátky během roku, rodiný život, cestování apod.V projektech uplatňujeme i moderní techniku – např. Skype, což je pro žáky také velmi atraktivní. Těšíme se na další projekty v letošním roce – jejich plnění si budete moci prohlédnou v prostorách školy, např. v době třídních schůzek či konzultačních hodin.

Rozšiřování znalostí angličtiny ve školním roce 2015/2016

 • Program  E  – Twinning
  Již několik let jsou žáci naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Sýkorové zapojeni do mezinárodního projektu E- Twinning.Projekt je založen na spolupráci škol v rámci inovace, spolupráce a porozumění lidí celé Evropy. Cíle  programu jsou dosahovány konáním různých aktivit v anglickém jazyce, jako je tvorba plakátů, kalendářů, prání. Děti komunikují se žáky zahraničních partnerských škol prostřednictvím videosetkání, dopisů. Prostřednictví  eTwinningu dochází nejen ke spolupráci mezi školami, ale je také umožněna  vzájemná komunikaci evropských učitelů.Cílem našich žáků  zapojených do programu je také návštěva tzv partnerské školy v Itálii.  Projektu se věnují současní žáci šestého ročníku již druhým rokem. Chlapci šestého ročníku se této aktivitě, v rámci rozšířování svých jazykových znalostí v anglické jazyce, věnují i jednou týdně v kroužku.
 • Online practice

V hodinách angličtiny pro 2. stupeň  využíváme učebnice řady „PROJECT“ nakladatelství

„Oxford“, spolu s nimi i pracovní sešity. Jejich výhodou je nejen velké množství cvičení, ale také přehled slovní zásoby a gramatiky v zadní části PS. V letošním roce jsme navíc zvolili nejnovější typ PS s kódy pro tzv. „online practice“. Žáci si na začátku roku zaregistrovali své kódy a pro každou lekci ve své úrovni tak najdou rozšířené procvičení gramatiky a slovní zásoby formou, která je jim blízká a zábavná. Zároveň však umožní také vyučující Aj, aby jejich aktivitu monitorovala, a také přihlédla k domácí přípravě žáků touto formou. Samozřejmě pamatujeme také na žáky, kteří  nemají  možnost procvičování doma kvůli technickým potížím (např. nemají vlastní PC), po společné dohodě s pí uč Sýkorovou pak mohou využít učebny PC ve škole.

 •  Anglické časopisy

I v letošním školním roce 2015/2016 žáci mohou pracovat  s anglickými časopisypodle svého výběru. Jedná se o časopis „FUN“ (anglické křížovky)a časopisy „R & R“ (úroveň A1-A2) a  „Gate“ (úroveň A1-B1). Některá aktuální témata využijeme přímo ve výuce, ale většinou jsou časopisy určeny k domácímu procvičování a prohlubování znalostí  angličtiny zajímavou formou.

Svoji aktivitu žáci ohodnotí spolu s paní uč. Sýkorovou vždy na konci měsíce a získávají plusové body do závěrečného hodnocení.  Zároveň se plněním úkolů mohou zúčastnit různých soutěží, pořádaných jednotlivými časopisy.

Plnění úkolů:

- časopis „R&R“ : úkoly ze  str.4-7, 30-35; + alespoň 2 různé články přečíst, zapsat několik nových slov

- čas. „Gate“: str.4-5,  22-23; + alespoň 2 různé články přečíst, zapsat několik nových slov

 •  Zjednodušená četba

Další formou, jak vylepšit své znalosti cizího jazyka, je bezesporu i četba v cizím jazyce. Naše škola nabízí žákům řadu titulů ve formě zjednodušené četby v angličtině, které si mohou půjčit domů. Výhodou je také fakt, že mnohé z nich obsahují i CD a žáci si mohou text také poslechnout. V některých případech je v nabídce CD i možnost porovnání britské a americké výslovnosti. Výpůjční řád je obdobný jako u žákovské knihovny. Titul z anglické knihovny je žákům zapůjčen na 14 dnů, případně prodloužen. V případě poškození či ztráty musí žák titul nahradit v plné výši (zakoupit nový).

 • Blended learningu

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme využili výzvu MŠMT č.57, která je zaměřena na rozvoj jazykových schopností žáků. Jedná se o šablonu č.4, tzv. „Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu“ a také šablonu č.3, tzv. „Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu“, uričený pro vyučující.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základní škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech, mluvení, čtení, psaní.

Náš projekt jsme nazvali „Zlepšujeme si anglický jazyk“ a vybrali jsme pro něj  9. ročník jako nejpokročilejší. Vás, rodiče, bychom rádi požádali o spolupráci ohledně individualizovaného (domácího) procvičování. Všechny aktivity žáků (ve škole i doma) se moniturují a budou součástí závěrečného hodnocení.

Kurz začíná vstupním testem s ověřením současné úrovně. Žáci pak budou postupně procházet jednotlivými tématickými okruhy, které vždy obsahují různé způsoby výuky (gramatika, slovní zásoba, situační dialogy apod.) doplněné variací procvičování, které žáky vedou vždy k dílčímu testu na konci okruhu. Velmi přínosná jistě bude část, kde si žáci sami nahrávají svou výslovnost a porovnávají s rodilými mluvčími. Velkou předností projektu je především individuální tempo a vlastní aktivita žáků, kdy se ke cvičením mohou libovolně vracet a upevňovat učivo dle potřeby.

Jsme přesvědčeni, že žákům účast v projektu přinese celkové zlepšení a větší jistotu v užití anglického jazyka. Žáci tyto služby získávají zdarma, avšak v porovnání s podobnými produkty na trhu, víte, že podobné služby jsou poměrně drahé. Věříme, že tedy tuto šanci žáci maximálně využijí a děkujeme vám za podporu z vaší strany.

Novinky ve výuce angličtiny ve školním roce 2014/2015

Milí žáci i rodiče,

naše nové interaktivní tabule umožňují snadné využití videa ve výuce. Krátké ukázky jsou zpestřením a jistě i motivací pro žáky, když vidí praktické využití svých znalostí. Ráda bych nabídla možnost vám všem některé ukázky – o řece Temži jsme si povídali v hodině se žáky 7.třídy. Nejen pro ně, jako připomenutí, ale i pro vás ostatní, kteří by se chtěli vidět Londýn ze zajímavého pohledu….

http://www.visitlondon.com/story/profile/33988218-river-thames

http://www.visitlondon.com/story/profile/22249-hm-tower-of-london

http://www.visitlondon.com/story/profile/282783-edf-energy-london-eye