26
Úno

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 zveřejněna dne 10.9.2018.

Výroční zprávy za předchozí školní roky zveřejněny ve škole, možno nahlížet a pořizovat si opisy a výpisy za cenu obvyklou, viz. zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.