26
Bře

Od 26. 3. 2020 mohou zákonní zástupci požádat o ošetřovné pro děti do 13 let.

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 13 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 13 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance — rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Po dobu vyhlášení karantény bude škola potvrzovat ošetřovné pouze elektronicky, na základě žádosti zákonných zástupců. Žádosti o potvrzený formulář, zasílejte na adresu školy: zsmerklin@volny.cz. Do žádosti napište jméno a příjmení žáka. Škola Vám obratem zašle potvrzený formulář o ošetřovné na Vaši emailovou adresu. Případné dotazy ohledně ošetřovného poskytneme na telefonu: 721 462 295, 734 768 589

Formulář žádosti o ošetřovné je ke stažení tady.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku v ZŠ Merklín, okres Plzeň – jih

  • přednostně budou k povinné školní docházce v ZŠ Merklín, okres Plzeň – jih přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy  tj. Merklín, Buková, Zemětice, Otěšice, Soběkury, Ptenín
  • počet žáků, které je možné přijmout – 30, popř. 34
  • další  údaje -  účastník  řízení musí splňovat náležitosti   zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Přijmeme od 1. 9. 2020 kvalifikovaného učitele II. stupně

s aprobací na výuku biologie, chemie, výpočetní techniky na plný úvazek. Platové zařazení dle NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dosažené praxi. Popřípadě je možné poskytnout byt. Kontakt pro zájemce: zsmerklin@volny.cz, telefon: 734 768 590

 

Nabídka pracovního místa na pozici asistenta pedagoga na poloviční úvazek od února 2020 – informace na telefonu 734 768 590.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020.

GDPR.

Schválený rozpočet na r. 2020.

Rozpis předpokládaného použití příspěvku zřizovatele a výnosů z činnosti na r. 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2021.