26
Úno

Škola pracuje podle ŠVP ZV od školního roku 2007/2008. Od 1.9.2016 výuka probíhá dle ŠVP ZV upraveného podle doplněného RVP ZV, včetně Standardů.

ŠVP ZV v písemné podobě je k nahlédnutí ve škole v pracovní dny od 8:00 do 14:00. Žádosti k náhlednutí do ŠVP ZV přijímá zástupkyně ředitelky školy.