11
Pro

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008244
Zkrácený název projektu: Přírodovědná učebna – modernizace

Projekt PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA – MODERNIZACE je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodních předmětů ve výuce, což bude zajištěno modernizací učebny fyziky.Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáky více motivuje k výuce přírodních předmětů a využívání jejich praktických dovedností.