19
Led

6.3. – 22.5. 2019 plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. r. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT.

25.3. - beseda se spisovatelem J.Opatřilem pro  žáky 1. – 4.r., poplatek hrazen z finančních prostředku Spolku rodičů

1.4.  – hudební pořad pro žáky 1. – 9.r., 5. – 9.r poplatek hrazen z finančních prostředku Spolku rodičů

1.4. – recitační soutěž – školní kolo

2.4. - sportovní soutěž volejbal  pro žáky 8., 9.r.

3.4. - sportovní soutěž vybíjená Stod pro žáky 5.r.

8.4. – program pro předškoláky – zajišťují žáci 9.r. s TU

8.4. – krajské kolo geologické olympiády

9.4. – okresní kolo  olympiády z matematiky pro žáky 6. – 8.r.

9.4. – zápis dětí do prvního ročníku

10.4. – divadelní představení Alfa Plzeň pro žáky 1., 2.r.

16.4. – sportovní soutěž v mini kopané pro žáky 8., 9.r.

24.4. – preventivní program pro žáky 6. – 9.r. – Tyflo centrum

24.4. – návštěva Techmánie pro žáky 1., 2.r.

25.4. – pohovory o prospěchu a chování žáků za jejich účasti

25.4. – sportovní soutěž ve vybíjené pro  dívky  4., 5.r.

25.4. - sportovní soutěž MC Donalds Cup   pro žáky 1.st.

29.4. – beseda s herečkami divadla J.K. Tyla Plzeň pro žáky 9.r.

3.5. – návštěva Techmánie pro žáky 3., 4.r.

7.5. – návštěva Techmánie pro žáky 5.r.

13.5. – školní oslava Dne matek v ŠD

14.5. - sportovní soutěž Pohár rozhlasu  pro žáky 6.- 9.r.

16.5.  – Den otevřených dveří

21.5. – návštěva dopravního hřiště Blovice pro žáky 4., 6.r

22.5. – návštěva dopravního hřiště Blovice pro žáky 5.r

28.5. - vědomostní soutěž Malý záchranář pro žáky 4. r.

3.6. – beseda se spisovatelkou pí. Braunovou pro žáky 5.r.