19
Led

16.1. – okresní kolo olympiády z dějepisu
28.1. – okresní kolo  olympiády z českého jazyka
30.1. – okresní kolo  olympiády z matematiky pro žáky 5. a 9.r.
7.2. - okresní kolo  olympiády z německého jazyka
12.2. – zadání matematické soutěže Pangea  pro žáky 4. – 7.r. a 9.r.
13.2. – zadání matematické soutěže Pangea  pro žáky 8.r.
14.2. – okresní kolo  olympiády z anglického jazyka
18.2. – dějepisný program pro žáky 5. -9. r.
20.2. – okresní kolo  zeměpisné olympiády
6.3. – 22.5. 2019 plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. r. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT.
19.3. - sportovní soutěž basketbal  – pro žáky 6., 7.r.
25.3. - beseda se spisovatelem J.Opatřilem pro  žáky 1. – 9.r.
2.4. - sportovní soutěž volejbal  -  pro žáky 8., 9.r.
3.4. - sportovní soutěž vybíjená Stod –  pro žáky 4., 5.r.
9.4. – okresní kolo  olympiády z matematiky pro žáky 6. až 8.r.
9.4. – zápis dětí do prvního ročníku
23.4. - sportovní soutěž v minikopané –  pro chlapce 8.,9.r.
25.4. – pohovory o prospěchu a chování žáků za jejich účasti
25.4. – sportovní soutěž ve vybíjené pro  dívky – 4.,5.r.
25.4. - sportovní soutěž MC Donalds Cup –  pro žáky 1.st.
14.5. - sportovní soutěž Pohár rozhlasu –  pro žáky 6.- 9.r.
16.5.  – Den otevřených dveří
28.5. - vědomostní soutěž Malý záchranář –pro žáky 4. r.