19
Led

28.5. – školní výlet 2. a 3.r.,odjezd v 7.50 návrat 12.30

30.5. – atletický trojboj pro žáky 1.st. v Přešticích

31.5. – školní srovnávací testy

1.6. – opakovaná akce pro velký úspěch u žáků Street Dance pro žáky 1. – 9. r. ke Dnu dětí, hrazeno z finančních prostředků Spolku rodičů

4.6. – Integrace na hřišti 4.6., účast žáků 1.st.

7.6. – okresní kolo florbal, účast mladší žáci

11.6. – fotografování pouze tříd , cena 27,- Kč

12.6. – krajské kolo soutěže Mladý záchranář

12.6. – divadelní představení – akce ŚD

14.6. – školní výlet 4.A  a 5.r. ZOO Plzeň ,odjezd v 7.50 návrat do 13.00

14.6. – školní výlet 9.r. Karlštejnsko  odjezd 7.30 návrat do 15.45

18.6. – návštěva plzeňské filharmonie,účast žáků 1-3.r. a 4.B

18.6. – školní výlet 8.r., Plzeň

18.6. – atletický trojbojh pro žáky 1.r. a děti MŠ

19.6. – školní výlet 6. a 7.r., zámek Blatná, odjezd v 7.45 návrat do 15.45

20.6. – školní výlet 1. a 4. B, Chudenice, odjezd v 7.50 návrat do 12.20

22.6. – Pohádkový les – akce žáků 5.r. pro mladší spolužáky a kamarády z MŠ Merklín

22.6. – beseda p. starostky Ing. J.Novákové s žáky 9.r. na téma Náš Merklín

25.6. – výměna učebnic, ukončení vyučování do 28.6. 1.st.11.25, 2.st.12.20

25.6. – návštěva divadelního představení v ZŠ Skočice – žáci 1.st.

26.6. – výlet do okolí školy – 1. – 9.r.

26.6. – rozloučení s žáky 9.r.od 16.00 v areálu školy

27.6. – Den za mimořádných událostí – školní akce pro žáky 1. – 9.r

28.6. -  1. – 9.r. práce tříd podle pokynů TU, Merklínská laťka – sportovní soutěž pro žáky 2.st.

29.6. – slavnostní ukončení školního roku, přijetí žáků 9.r. p.starostkou  Ing. J.Novákovou na obecním úřadu