3
Čer
 


Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala vlivem uzavření škol od 11.3.2020  bude školní družina do 30.06.2020 uzavřena a kroužky se neuskuteční. Vybraná úplata do ŠD na období 03.-06.2020 bude u přihlášených žáků odečtena od úplaty na období 09.-12.2020. Žáci, kteří se do ŠD od 1. 9. 2020 nepřihlásí a měli zaplaceno na období 03.-06.2020, bude částka vrácena  na účet do 30.09.2020.

Z  finančních  prostředků, které zbyly z platby za kroužky,  byly zakoupeny pomůcky používané v rámci zájmové činnosti.