13
Říj

1.stupeň

14.10. – 16.10.
TU 1.- 5.ročníku 13.10. předají písemné zadání žákům, zákonní zástupci obdrží informace na mejl.

19.10. – 23.10.
16.10. TU informují žáky a zákonné zástupce mejlem o zadání úkolů na dané období.
Na výuku se vztahují pravidla ze školního řádu Dodatek č.2 platný od 5.10.

 

2.stupeň

14.10. – 16.10.
Žáci 6. – 7. ročníku obdrží písemné zadání úkolů 13.10., zákonní zástupci budou informování mejlem, žáci 8.- 9.ročníku pracují podle úkolů zadaných písemně ve škole 9.10.

19. 10. – 23. 10.
Žáci plní úkoly prostřednictvím Google Classroom. Zveřejnění úkolů proběhne 16.10.
Na výuku se vztahují pravidla ze školního řádu Dodatek č.2 platný od 5.10.