1
Kvě

O způsobu a organizaci vyučování na I. stupni ZŠ od 25. května a nástupu 9. ročníku do škol budeme žáky a zákonné zástupce neprodleně informovat po obdržení pokynů z MŠMT.
Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020 obdrží zákonní zástupci v následujících dnech.