26
Úno

Nabídka mimoškolní činnosti pro žáky 1.stupně ve školním roce 2017/18

Sportovní kroužek  –  čtvrtek  11:35 – 12:20, 1. a 2. r.

Sportovní kroužek  – čtvrtek 13:15- 14:00, 3. – 5. r.

Čtenářský klub  – úterý 13:00- 14:00, 2. – 4. r.

Sboreček –  pondělí 13:00 – 13:45, 1. – 5. r.

 

Nabídka mimoškolní činnosti pro žáky 2.stupně ve školním roce 2017/18

Anglický jazyk  – hry, kvizy, konverzace a spolupráce v projektu e-Twinning, úterý 14:00 – 14:45 hod., 6. – 9.r.

Konverzace NJ – pondělí 13:30 – 13:55, 8. r.

Ruský jazyk – úterý 14:50 – 15:35, 6. – 9. r.

Kuchtík – zábavné vaření; úterý – liché týdny, 13:50 – 15:20 hod, 6. – 9.r.

Šachy - čtvrtek – sudé týdny, 14:00 – 15:35 hod, 6. – 8.r.