26
Úno

Nabídka mimoškolní činnosti pro žáky 1.stupně ve školním roce 2018/19

Sportovní kroužek  –  čtvrtek  11:35 – 12:20, 1. a 2. r.

Sportovní kroužek  – čtvrtek 13:15- 14:00, 3. – 4. r.

Florbal – pondělí 13:15 – 14:00, 5. r.

Čtenářský klub  – úterý 13:00- 14:00, 2. – 4. r.

Sboreček –  pondělí 13:00 – 13:45, 1. – 5. r.

 

Nabídka mimoškolní činnosti pro žáky 2.stupně ve školním roce 2018/19

Anglický jazyk  – hry, kvizy, konverzace a spolupráce v projektu e-Twinning, úterý 13:45 – 14:30 hod

Kuchtík – zábavné vaření; úterý – liché týdny, 13:45 – 15:15

Hravá matematika – úterý sudé týdny 13:45 – 14:30 (6. – 7.r.), 14:30 – 15:15 (8. – 9.r.)

Deskové hry - středa, 13:45 – 14:30 hod