4
Čer

Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší základní škole do prvního ročníku 31 žáků. Pokud se okolnosti nezmění, bude první ročník rozdělen do dvou tříd. Do 1. A budou zařazeni žáci s bydlištěm v Merklíně, do 1. B žáci z okolních obcí. Na budoucí prvňáčky se ve škole velmi těšíme.

 
Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci letos nerealizujeme tradiční červnovou informativní schůzku se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. V odkazu (níže) je k dispozici sborník informací, který zákonní zástupci dostávají na schůzce v tištěné podobě. Sborník obsahuje tři kapitoly:

  • Jsem prvňáček
  • Jsem rodič prvňáčka
  • Pomůcky pro prvňáčka.

 

Sborník 1. ročník stáhnete zde