26
Úno

Školní rok 2019/2020

Vzdělávací program

1. – 9.r. ŠVP ZV, ŠD – ŠVP ŠD

V 1. třídě  realizace výuky čtení podle genetické metody.

Volitelné předměty 7. – 9. roč

Německý jazyk

Počet žáků na škole / tříd

1. stupeň 117
2. stupeň 89

Umístění  tříd,  počet žáků

Kostelní 11

1. ročník 19
2. ročník 23
3. ročník 21
4. ročník 29
5. ročník 25

Školní 249

6. A 15
6. B 17
7. ročník 21
8. ročník 17
9. ročník 19

Vybavení školy

 • 10 tříd
 • 10 učeben s interaktivní tabulí
 • učebna fyziky, chemie
 • učebna PC 1.st., 2.st.
 • tělocvična
 • školní kuchyně
 • učebna v přírodě
 • sportovní hřiště
 • zelená zahrada

Specifické školní aktivity

 • výuka druhého cizího jazyka od 7. r.
 • rozloučení se žáky 9. r.
 • školní projekty v rámci tříd na určené téma
 • práce Školního parlamentu
 • adopce na dálku a adopce zvířete v ZOO
 • vánoční jarmark
 • vydávání Zpravodaje pro rodiče

Mimoškolní aktivity

 • práce kroužků
 • zájmová činnost školní družiny
 • práce s počítačem

Školní tradice

 • slavnostní vítání prvňáčků
 • slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ – předání hrnečků s logem školy, jménem žáka (z prostředků Spolku rodičů); ukončení školní docházky na OÚ za přítomnosti zástupců Obce Merklín

 Vyučovací hodiny         

 •  1. hodina                        7.50  -   8.35 hodin
 • 2. hodina                        8.45  –   9.30 hodin
 • 3. hodina                        9.45  -  10.30 hodin
 •  4. hodina                      10.40  -  11.25 hodin
 • 5. hodina                      11.35  -  12.20 hodin
 • 6. hodina                       12.30  -  13.15 hodin
 • 7. hodina                       13. 15  -  14.00 hodin
 • (polední přestávka)    13.15  -  13.55 hodin
 • 8. hodina                       14.00  -  14.45 hodin
 • 9. hodina                       14.50  -  15.35 hodin