26
Úno

Školní rok 2018/2019

Vzdělávací program

1. – 9.r. ŠVP ZV, ŠD – ŠVP ŠD

V 1. třídě  realizace výuky čtení podle genetické metody.

Volitelné předměty 7. – 9. roč

Německý jazyk

Počet žáků na škole / tříd

1. stupeň 130
2. stupeň 73

Umístění  tříd,  počet žáků

Kostelní 11

1. ročník 23
2. ročník 23
3. ročník 27
4. ročník 23
5. A 16

Školní 249

5. B 18
6. ročník 21
7. ročník 17
8. ročník 19
9. ročník 16

Vybavení školy

 • 10 tříd
 • 10 učeben s interaktivní tabulí
 • učebna fyziky, chemie
 • učebna PC 1.st., 2.st.
 • tělocvična
 • školní kuchyně
 • učebna v přírodě
 • sportovní hřiště
 • zelená zahrada

Specifické školní aktivity

 • výuka druhého cizího jazyka od 7. r.
 • festival Merklínský krokodýl nebo Rozloučení se žáky 9. r.
 • školní projekty v rámci tříd na určené téma
 • práce Školního parlamentu
 • adopce na dálku a adopce zvířete v ZOO
 • vánoční jarmark
 • vydávání Zpravodaje pro rodiče

Mimoškolní aktivity

 • práce kroužků
 • zájmová činnost školní družiny
 • práce s počítačem

Školní tradice

 • slavnostní vítání prvňáčků
 • slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ – předání hrnečků s logem školy, jménem žáka (z prostředků Spolku rodičů); ukončení školní docházky na OÚ za přítomnosti zástupců Obce Merklín

 Vyučovací hodiny         

 •  1. hodina                        7.50  -   8.35 hodin
 • 2. hodina                        8.45  –   9.30 hodin
 • 3. hodina                        9.45  -  10.30 hodin
 •  4. hodina                      10.40  -  11.25 hodin
 • 5. hodina                      11.35  -  12.20 hodin
 • 6. hodina                       12.30  -  13.15 hodin
 • 7. hodina                       13. 15  -  14.00 hodin
 • (polední přestávka)    13.15  -  13.55 hodin
 • 8. hodina                       14.00  -  14.45 hodin
 • 9. hodina                       14.50  -  15.35 hodin