17
Čer

 

Vysvědčení bude žákům předáno 30.6.2020 v kmenových třídách od 7:50. Žáci, kteří nedocházeli do školy v době distančního studia, předloží TU před jejich vstupem do školy čestné prohlášení. V opačném případě nebude žákům vstup umožněn. Pokud se žáci k předání vysvědčení nedostaví, mohou si je vyzvednout o prázdninách v době úředních hodin.

Čestné prohlášení stáhnete tady.