26
Úno

Vnitřní řád školní družiny k dispozici zde.

Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2018/2019 k dispozici zde.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání k dispozici zde.

Základní informace

 • umístěna v budově prvního stupně (ul. Kostelní)
 • pracuje s dětmi prvního až pátého ročníku

Plán práce ŠD pro školní rok 2018/2019 pro 1. – 2. oddělení ŠD

Ve školní družině se zaměříme na činnosti, které budou rozšiřovat a prohlubovat vědomosti dětí, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a osobnost. S návazností na ŠVP ŠD se budeme snažit o využití všech činností a to výchovně vzdělávací činnosti (sportovní, estetická, pracovně-technická, přírodovědná i společensko-vědní), dle týdenního rozvrhu pravidelně střídaná.

Zájmové činnosti – dětem zde nabídneme dostatek prostoru k realizaci svých zálib – fotbal, vybíjená, sportovní hry, četba, výtvarné a hudební činnosti, rukodělné práce atd.

Odpočinkové činnosti – jejich záměrem je odstranit únavu a navodit relaxaci dětí, je zařazena denně do rozvrhu, nejčastěji po obědě, ráno před vyučováním ale i podle potřeby kdykoliv během dne.

Příprava na vyučování - zde se zaměříme na různé didaktické hry, budeme řešit hádanky, kvízy… související s plněním školních povinností.

V souladu se ŠVP ŠD budeme vést rozhovory na témata „ Místo kde žijeme“, „Lidé kolem nás“, „Člověk a jeho svět “, ,, Člověk a práce „, „Rozmanitost přírody“ a „Člověk a jeho zdraví“. Tato témata využijeme i na vycházkách a v týdenních plánech.

V ranním oddělení (6,30 – 7,30) se zaměříme zejména na odpočinkové činnosti, budeme si číst, kreslit, vyměňovat si zážitky, hrajeme společenské a vědomostní hry. Žáci si zvolí činnost podle své individuální potřeby a svého přání.

Polední oddělení (11,30 – 13,00) se začíná obědem. Po návratu z jídelny nastupují činnosti odpočinkové. Opět si děti volí nenáročné činnosti, při kterých vykompenzují zátěž z vyučování. Žáci si můžou kreslit, prohlížet časopisy, číst, odpočívat v křesle a relaxovat či se věnovat svým koníčkům. V nabídce nechybí stolní společenské hry, poslech hudby, konstruktivní hry, klidnější pohybové hry.

Odpolední oddělení (13,00 – 16,15) Po 13. hodině přichází čas pro zájmové činnosti. Zařadíme sem proto zájmové kroužky, v případě pěkného počasí (14,00 – 15,00 )budeme chodit ven.

Zařadíme také sezónní činnosti (pouštění draků, sáňkování, míčové hry, sběr přírodního materiálu).

Budeme se co možná nejvíce snažit, aby tyto činnosti byly prováděny hlavně venku (zejména kroužek sportovní, ekologický, přírodovědecký, podle možností výtvarný – kreslení na chodník apod.)

Oddělení školní družiny

 • 1. oddělení
 • 2. oddělení

Přihlášení a poplatky

 • rodiče přihlašují žáky do školní družiny na zápisním lístku
 • za docházku se platí poplatek 150,-Kč  měsíčně
 • září – prosinec 600,-Kč splatné do konce září
 • leden – červen 900,- Kč splatné v lednu

Potřeby do školní družiny

 • ručník
 • přezůvky
 • odpočinkový oděv na sport a vycházky
 • taška na osobní věci

Celoroční spolupráce se speciální školou Diakonie Merklín, ZŠ ŠD Skočice, školním parlamentem, MŠ Merklín a místní knihovnou.