2
Pro

Červenec 2015 – ERA pomáhá regionům – cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

Žádali jsme o dotaci na meteorologickou stanici, která by zveřejňovala informace o počasí na webových stránkách školy, sloužila by výuce na obou stupních i veřejnosti. V projektu jsme neuspěli.