12
Kvě

Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční Den otevřených dveří, který jsme tentokrát naplánovali na čtvrtek 17.5. na první dvě vyučovací hodiny. Budete mít možnost shlédnout na prvním stupni průřez vyučovacími předměty a na druhém stupni vždy hodinu vyučovanou třídním učitelem a dále např. přírodopis, zeměpis, výchovu ke zdraví.

1.r- 5.r. – předměty 1. a  2.h. určí TU;

6.r.  – výchova ke zdraví, fyzika;

7.r. -  anglický jazyk , tělesná výchova;

8.r. -   zeměpis , přírodopis;

9.r. -   český jazyk, zeměpis.