26
Úno

Hospodaření s fondem Spolku rodičů k 23.4.2019

Vybráno: 36 807,- Kč

Čerpáno:

  • žákům 1. – 4.r. uhrazena beseda se spisovatelem v částce 4 860 Kč
  • žákům 5. – 9.r. hudební program 4 365 Kč
  • odměny pro žáky 1.stupně za soutěže 2 201 Kč
  • zajištěny pamětní hrnky pro žáky 9. ročníku – předpokládaná částka 1 920 Kč
  • odměny pro žáky na konci školního roku zajistí TU – předpokládaná částka 20 000Kč

Rekapitulace hospodaření SRPDŠ za školní roky 2009/2010. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018.