20
Bře

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016 – 2017 provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni  pátých a devátých ročníků. Pro výběrové zjišťování byl vybrán 9. ročník v předmětech český jazyk, anglický jazyk, fyzika. Zjišťování znalostí a dovedností se uskuteční 16. května.

Testování je prováděno ČŠI na školách v České republice. Naše škola byla  zařazena do celostátního testování ve školním roce 2011- 2012 a 2012-2013. Následně bylo testování přerušeno.